S T R O N A  F I R M O W A

W

B U D O W I E

Usługi informatyczne dla małych i średnich firm

Serwis komputerowy i administracja

Wdrażanie oprogramowania, doradztwo                                         Kontakt:

                                                                                                                    info@dysknet.com

                                                                                                                    tel. (22) 100 57 09
                                                                                                                   fax. (22) 101 79 50
       

                                                                                                                    tel kom. 602509920